واپسین نوشته

شناسه‌ی بوی بدن: پسورد جدید و بدبوی شما!

Body Odor ID: Your New Smelly Passwordشاید به زودی شناسایی بوی بدن از دیگر روش‌های بیومتریکِ شناسایی مانند تشخیص چهره، اسکن اثرانگشت و عنبیه، پیشی‌بگیرد. پژوهشگران در دانشگاه Spain’s Universidad Politecnica de Madrid با همکاری شرکت IIia Sistemas SL درحال توسعه‌ی سیستمی هستند که بتواند انسان‌ها را با بوی بدنشان از هم  بازشناسد.

الگوهای بوی به‌جای‌مانده از بدن انسان تا حدّی پایدار می‌ماند که می‌توان آن را با دقّت ۸۵٪ بازشناخت. پژوهشگران بر این باورند که این نتایج برای خلق راه‌های شناسایی بهتری که کمتر حریم شخصی افراد را نقض‌می‌کند، کافی است.

گرچه اسکن اثرانگشت و عنبیه دقّت بالاتری دارند؛ پژوهشگران معتقدند که ازآن‌جایی‌که این تکنیک‌ها اغلب با کشف جنایات مرتبطند، احتمالاً مردم تمایل کمتری به همکاری دارند. ازسوی‌دیگر، تشخیص چهره دقّت پایینی دارد. پس سنسورهای بو می‌توانند درعین دقّت بالا و نقض کمتر حریم شخصی افراد، درحالی‌که افراد در جایگاه شناسایی قدم‌می‌زنند، آن‌ها را بازشناسد.

پژوهشگران معتقدند که این روش می‌تواند در فرودگاه‌ها، نقاط شناسایی مرزی و هر جای دیگری که نیازمند شناسایی افراد است، به‌کاررود. شاید مأموران شناسایی افرادی بداخلاق به‌نظربرسند که عاشق چیزی بیشتر از بوییدن کیف‌های شما نیستند! دست‌کم این روش می‌تواند کار آن‌ها را ساده‌تر کند.

بن‌مایه