شرایط و ضوابط استفاده

استفاده از خدمات این تارنما مشروط به موافقت با موارد زیر است. مهر بورزید و پیش از استفاده این موارد را مطالعه‌کنید. این تارنما حقّ تغییر این موافقت‌نامه را در هر زمانی دارد.

سیاست حقّ نشر

نوشتارها و نشریات این تارنما دارای حقّ نشر انحصاری است و هر گونه رونوشت‌برداری، بازتولید، توزیع، نشر و نمایش آن مجاز نیست؛ گرچه شما می‌توانید آن‌ها را برای استفاده‌ی شخصی دریافت‌کنید و یا در شبکه‌های اجتماعی با دوستانتان به‌اشتراک‌بگذارید. اگر این تارنما حقّ نشری را نقض‌کرده‌است، آن را با ذکر جزئیات به اطّلاع ما برسانید.

سلب مسئولیّت

کاربر می‌پذیرد که با ریسک خودش از این خدمات استفاده‌می‌کند. این خدمات بی‌اشکال نیستند و این تارنما ضمانت‌نمی‌کند که تمام خدماتش دقیق، کامل، بدون خطا یا به‌روز است. این خدمات صرفاً جهت اطّلاع‌رسانی مطرح می‌شوند و نباید به عنوان پیشنهاد پزشکی، حقوقی، مالی و… تلقّی‌شوند. این تارنما هر گونه مسئولیّت در مورد آسیب‌های اینترنتی را از خود سلب‌می‌کند. این تارنما مسئول محتوای تارنماهای دیگر که به این تارنما لینک‌شده‌اند، نمی‌باشد و هیچ گونه مسئولیّتی درباره‌ی محتوا و مسائل حقوقی مربوط به تبلیغات نمایش‌داده‌شده در تارنما (که WordAds آن‌ها را ارائه‌می‌کند) ندارد.

Advertisements